Horeca‑zaalvoetbalkompetitie 1972‑1 besloten met een grote verrassing.

File0175

2 Juni 1972. Het ene puntje dat de Weinstube nog scheidde van het kampioenschap werd. niet behaald doordat een prachtig strijdend de Beurs deze belangrijke wedstrijd ver­diend met 3‑1 wist te winnen. De Weinstube kwam snel op 1‑0 door een doelpunt van Kl. v. d. Hoek. J.Goinga  F. v. d. Ven wisten echter voor de wisseling doelman Booy te verschalken , 1‑2 voor de Beurs. De Weinstube had toen nog 20 min. om de ge­lijkmaker er in te schuiven. Dit werd echter verhinderd door de ijzig kalme Beurs‑doelman en de Weinstube ging steeds onrus­tiger spelen, terwijl de Beurs op balbezit ging spelen , wat de tegenstander nog verder uit het ritme haalde. De vele ­toe­schouwers, gingen beide partijen steeds feller aanmoedigen en de klap voor de Wein­stube kwam 6 min. voor het einde. Nadat de Beurs al een tref­fer zag afgekeurd was het A.van Houwe­lingen die onder ge­juich nogmaals het net achter doel­man Booy deed bollen en de eindstand op 3‑1 bracht. Om nu uit te maken wie zich kampioen van de A‑poule zou mogen noemen was een beslis­sings­wedstrijd tegen het, gelijk in punten geeind­ig­de team van de Amstelbar no­dig. Deze wedstrijd moest om organ­i­satorische reden dezelfde avond gespeeld worden. Echter niemand had op bovengenoemd verloop gerekenden coach B. Leunge kon, wegens uitstedigheid van enkele spelers geen team forme­ren. Ook de Weinstube‑spelers hadden een zware wedstrijd in de benen. Na enig overleg tussen de coaches van de Weinstube en de Amstelbar werd besloten om het dan maar doormiddel van straf­schoppen uit te maken. Nu dit werd een flop. De Amstelspelers, als toeschouwers in de zaal aanwezig namen de penalty’s in pak en op sokken. Ze misten alle straf­schoppen. De Weinstube be­nutte twee, zodat deze zich kampi­oen mocht noemen. Een onbe­vredi­gend slot, waardoor op deze manier de sportieve plicht en de mooie overwinning van de Beurs niet op de juiste waarde is geschat.

In poule B werd de Tobbe kampioen na een sensati­onele wedstrijd tegen medekandidaat de Licht­boei.­ De Lichtboei zag zijn kleine voorsrong steeds weer ingelopen. Met de rust was de stand 1‑0 voor de Lichtboei door een doelpunt van J. Scho­ot. Hierna werd het een voetbal doelpuntenfes­tijn, H. Hoekstra maakte evenwicht  Joh. Outhuyse bracht de Boei op 2‑1 na een misser van de Tobbe. S. v. Dijk bracht de partijen via een penalty weer op gelijke hoogte 2‑2. Evenwel J. F­aber g­af de Lichtboei weer moed door te scoren 3‑2. Verdedi­ger K. Tolsma van achteren gesneld zag zijn streven beloond door het sco­ren van de gelijkmaker. Hierna bleef de Tobbe zeewaar­dig. En door doelpunten van H. Hoekstra en J. v. Straten (bi­nnen één minuut) wist de Tobbe de (Licht)boei glorieus te omzei­len. H­et was de mooiste wedstrijd van de avond, waarbij het publiek ruimschoots aan haar trekken kwam en luidruchtig meeleefde.  De indertijd gestaakte wedstrijd  Blauw Hand – The Corner werd nu u­it ges­peeld. het uit drie veldspelers  bestaande Corner boog de stand van l-l om naar 2‑1 door Jac. Nieuwerburg. Evenwel de nummerieke meerderheid van de Blauw Hand resulteer­de in de gelijkmaker van  D. Munniksma met welke stand het einde kwam in deze korte wedstrijd. Nogmaals kreeg de Lichtboei, deze a­vond een zware wedstrijd en wel tegen The Corner. Met de zware ­wed­strijd tegen de Tobbe nog in de benen dwongen zij ieders bewon­dering af door na steeds achter gestaan te hebben de wed­strijd met 3‑2 te winnen. Voor The Corner scoorden Bleeker en Jac, Nieuwenburg. Voor de Lichtboei deed E.Lichthart dit drie maal.

Eindstand poule-A                                                           Eindstand poule-B

Weinstube            6-10       35-12                                    Tobbe                    7-13       46-14

Amstelbar             6-10       38-11                                    De Lichtboei        7-12       40-19

De Beurs               6- 7         15-25                                    The Corner           7-10       50-17

‘t Anker                 6- 4         16-20                                    Blauwe Hand      7- 9         29-23

Anna Caspari      6- 4         16-27                                    Broekhuizen        7- 4         15-25

De Eilanden        6- 4         27-45                                    Centraal               7- 2         12-25

Neptunus            6- 3         16-25                                    Aut. Hoek            7- 0         12-55

Bedrijven zaalvoetbalcompetitie 1972

Zaterdagmiddag 17 juni 1972 werd de bedrijfszaalvoetbalcompetie besloten, met een restant wedstrijden en prijsuitreiking in de kantine van de Waddenhal. Wat de wedstrijden betreft toonde de F.A. Lichtendahl zich een waardig kampioen en besloten de competi­tie met een grootse 12-1 zege op Sw. Harlingen. Ouwehand verloor ook haar laatste wedstrijd met royale cijfers van de Amro/NMB. De Fac. Meyer bewees haar kracht, door het in de laatste weken op dreef zijnde Meinesz met 3-5 terug te ver­wijzen. Doordat en Frisia en de Amro/NMB met een gelijk aantal punten en tevens een gelijk doelsaldo eindigden, werd na overleg tussen beide teams geloot om de tweede en derde plaa­ts. Amro/NMB trok de tweede plaats. Na afloop was er prijsuit­reiking in de kantine van de Waddenhal, alwaar de heer De Bruin namens de p.v. Meinesz de door het bedrijf geschonken wisselbeker aan directeur J. Lichtendahl van de F.A. overhandigde. De heer J. Erents als voorzitter der sportraad, deelde de eerste en tweede benevens de derde prijs uit, ook dit waren sportbekers. De heer J. v .d. Dolder bedankte de scheidsrechters en bood hen een stoffelijk blijk van waardering aan   Dan was er nog een beker voor de Sportiefste ploegen dit was de Spw.SSM die Over 9 wedstrijden slechts 2 strafminuten hadden. Topscorer werd Wiebe van Dijk met 23 doelpun­ten wat een fles wijn opleverde. R. Hoekstra en D. Elgersma scoorden resp 22 en 21 doelpunten. Rest nog te vermelden dat de spelers van het team van Lichtendahl voor een aardige surprise hadden gezorgd en dit voor hun baas in de beker hadden gestopt. De baas toonde zich er duidelijk mee ingenomen….!

Eindstand:

Lichtendahl      9-17   90-14

AMRO/NMB         9-12   34-22

Frisia           9-12   41-29

Fact. Meyer      9-11   29-27

Sw. Harlingen    9-11   35-34

Ouwehand         9-10   34-35

Meinesz          9- 6   33-41

Flexoplast       9- 5   26-52

PTT              9- 4   24-52

Spoorw. SSM      9- 2   18-58

Comments are closed.

Archief onderlinge competitie