­­DE WEINSTUBE HORECA KAMPIOEN 1975 ­ 

Weinstube Kamp. 1975

Het team van de Weinstube.

 

Bovenste rij: W. v. Dijk, F. Bijlsma, T. Dijkstra en K. vd. Heide.

Onderste rij: G. v. Hurck, H. Wouters, C. v. Dijk en M. Scheffer.

 

In de horeca zaalvoetbal competitie­ is de Weinstube  zaterdag  25 maart kam­pioen geworden. Met nog twee wed­strijden voor de boeg kon jl. zater­dag de vlag reeds gehesen worden. ­Dit nadat de enige theoretisch kon­kurrent, het Aner, tegen Broekhui­zen genoegen moest nemen met een­ gelijkspel, terwijl de Weinstube zelf ­met 11-3 van de Gastronoom won.­  De Weinstube, dat in de tot nu toe­ 14 gespeelde wedstrijden slechts één ­verliespunt moest incasseren, was ­en is veruit de sterkste in deze com­petitie en had naast een hoge puntenlijst ook een respectabel doelsal­do. k met 5-4 ­naar de werkelijkheid verwees. ­Bertus Leunge 2x, Sjonnie Nota 2x en ­Jelle Beuker 1x waren de Amstel-­schutters. Frans Faber 1x, H. Loos 2x ­en M. RijNamens de sportredaktie van de­ ’’ Harllnger Courant ’’ proficiat.­  De grootste verrassing kwam van­ de Amstelbar dat uit diepe dalen ver­rees en het team van Hoes 1x waren de scherpschut­ters voor Hoek.­ Na enkele weken van kleine nederlagen won de Tobbe weer eens. De­ze keer deden ze het dubel op, want ­het dapper strijdende Franekerpoort ging met 14-2 ten onder. Gelegenheidskeeper Karel Jansen  had het zodoende heel wat gemakkelijker dan­ zijn kollege Anne Alberda.­   De strijd om een plaatsje bij de bovenste drie is onbeslist geëindigd. Het­ Anker had nog een theoretische kans­  op een gedeelde eerste plaats, maar­  dan hadden er naast nederlagen van­  de Weinstube overwinningen van het­  Anker moeten komen en allebei de­  theorien gingen deze middag niet­  op. Het Anker verspeelde een punt en­  de Weinstube won.­ De wedstrijd Anker-Broekhuizen­ was spannend en waarschijnlijk door­  de grote belangen die op ‘t spel stonden gingen geen der beide partijen vo­lledig in de aanval. ­Voor de wissel probeerde Broekhuizen­ het spel, maar behalve dat de voor­waartsen wat kansjes lieten liggen,­  konden Henk Mulder en in laatste in­statie Peter Schadenherg, de moei­lijkheden het hoofd bieden. Aan de­ andere kant bleven Burkels en doel­man Siep v. d.Schoot overeind, al­ was een slimme inzet van Sietse de ­Jong bijna een

En waar werd het kampioenschap gevierd ???????

En waar werd het kampioenschap gevierd ???????

probleem voor de laatstgenoemde. Even voor de wissel had ­het Anker geluk toen Pier Wierda de ­bal juist op de doellijn gekeerd zag­  door een verdediger. Na de wissel­  kwam er wat meer vaart in het spel. ­Het Anker wilde nu duidelijk risico’s ­nemen en had hiermee  succes, want­  nadat van Slooten en Klaas v. d.­  Hoek paal en lat hadden geraakt,­  brak  Sietse de Jong door een scoorde­  laconiek.­­  Tjitte Anema had de strijd kunnen­  beslissen, maar schoot voor open doel ­ naast. Geert van Slooten deed het ­ aan de andere kant ook en enkele minuten voor het einde wist Pier Wierda uit een moeilijke hoek de stand op­  1-1 te brengen. Scheidsrechter Nieu­wenburg had het in deze sportieve­ wedstrijd gemakkelijk.

­­

Waar suden deze nieuwskierigen nou naar op zoek weze.

Waar suden deze nieuwskierigen nou naar op zoek weze.

 

Click hier of op de foto hier boven, voor nog meer foto`s.

De eindstand:­ 

Weinstube             14-27    13- 22­

Broekhuizen         14-19     52- 49­

Lichtboei               13-18  113- 33­

Anker                     13-18    65- 37­

Hoek                      14-18    61- 61­

Tobbe                    14-11     61- 57­

Amstelbar             15- 9      41-106­

Franekerpoort     13- 2      29-151­

Gastronoom         14- 2      28-109 ­­

 

Comments are closed.

Archief onderlinge competitie
Buienradar Harlingen

Eindstand sinds 1971
proef